Bocianie Gniazdo - plan


W poprzednim poscie opowiedziałem o czym ma być projekt. Natomiast w tym chciałbym przedstawić jakie dalsze kroki identyfikuję teraz.

Plan działań:

 1. zestawienie środowiska:
  • Kali Linux 2,
  • Python 3,
  • PyCharm 5,
  • Scapy X,
  • future (dla wstecznej kompatybilności z Pythonem 2);
 2. pierwsze przechwycone pakiety,
 3. od filtrowanie pakietów SSL/TLS,
 4. połączenie pakietów w sesję (o ile to będzie potrzebne),
 5. pobieranie danych z sesji (lub bezpośrednio z pakietów),
  • lewy adres ip (klient),
  • prawy adres ip (serwer),
  • nazwa domenowa lewego hosta,
  • nazwa domenowa prawego hosta,
  • dostępne algorytmy wraz z długościami kluczy,
  • wybrany algorytm,
  • główny CA,
  • wynik lokalnej weryfikacji CA;
 6. produkowanie wyjścia z programu:
  • w formie tekstowej,
  • w formacie syslog i przesłanie dalej;
 7. zbieranie danych
 8. analiza danych i odpowiedzi na pytania z postu o planie
 9. koniec :)

Aktualnie jestem na kroku pierwszym i prawie drugim. Mianowicie trochę poczytałem dokumentacji o Scapy. I mniej więcej wiem jak punkt drugi może wyglądać. Ciekawe jest też to, że wszystkie pozostałe kroki (poza ostatnim) są dla mnie prawie niewidoczne. I nie jestem wstanie przewidzieć czy to w ogóle da się zrobić.